ירוסלב צלם טבע > ציפורים ובעלי חיים


דאה שחורת-כתף / Black-winged kiteמין עוף מסדרת החופמאים ובמשפחת הכרווניים.

כרוון מצוי / Eurasian stone-curlew מין עוף מסדרת החופמאים ובמשפחת הכרווניים.

כרוון מצוי / Eurasian stone-curlew מין עוף מסדרת החופמאים ובמשפחת הכרווניים.

כרוון מצוי / Eurasian stone-curlewמין עוף מסדרת החופמאים ובמשפחת הכרווניים.


נוטרייה


צבאים בריצה

צבי מצוי

שועל מצוי

שועל מצוי

חולד ארצישראלי / Middle East blind mole-rat מכרסם מהסוג חולד שבמשפחת החולדיים, החיים במחילות מתחת לפני האדמה.

שרקרק מצוי / European bee-eater
אינסטגרם, Instagram